\ BOOKS OF SWAMIJI           Dharma Dhwaj
 
 • ARYA SANSKRITI.
 • DNYAN - YOG.
 • AMRITWANI.
 • SWAMINCHI SHATPATRE.
 • SWATMNIRUPAN.
 • VIVEKODAY.
 • BHAKTIYOG.
 • MOKSHA SANDESH.
 • DATT KARUNARNAV.
 • SHIVSHANT STOTRA.
 • UJJWAL SANDESH.
 • DIVYA SANDESH.
 • PANCHIKARAN.
 • BHAKTISAR.
 • SAPTADHYAYI.
 • SHREERAMPATH.
 • SHREESAMARTHPATH.
 • MARUTI MAHATMYA.
 • AASHIRWAD.
 • POEMS.